Qendra "At Mhill Troshani"

Megjithë pasuritë e shumta natyrore të zonave malore në veri të Shqipërisë, banorët e këtyre zonave vazhdojnë të përballen me një nivel të lartë të varfërisë. Në fshatin Kçirë, të rrethit të Pukës, është ngritur vitet e fundit Qendra komunitare "At Mhill Troshani" ku, përmes disa projekteve po synohet zbutja e varfërisë së banorëve përmes punësimit të tyre dhe shfrytëzimit të pasurive natyrore të vetë kësaj zone.
2014-07-23T19:04:09.000Z