Bordi i Kullimit në Fier është angazhuar për një mirëfunksionim të sistemit vaditës në rrethin e Fierit. 70% e tokave bujqësore ne zonën e Myzeqesë vaditen nga kanali kryesor Vjosë-Levan Fier.Kapaciteti i kanalit dhe angazhimi i bordit premtojnë një shërbim më të mirë për fermerët.