Arsimi profesional do te jete ne fokus te prioriteteve te Ministrise se Arsimit dhe Shkences. Ne kushtet kur ekonomia e tregut po kerkon specialiste,venia ne eficence te plote te ketij arsimi shikohet si nje prioritet i vecante.

 


Ne kete kuader dhe Durresi, si nje qytet turistik dhe me potenciale te medha zhvillimi shikohet si nje model per zhvillimin e ketij arsimi. Sipas Drejtorit te Arsimit ne Durres, Filip Gjoncaj, ne vitin e ri shkollor do ti kushtohet nje vemendje e vecante ketij arsimi prioritar.

 


Per zhvillimin e arsimit profesional ne Shqiperi, Ministria e Arsimit dhe Shkences po bashkepunon me donatore te huaj për te permiresuar infrastrukturen dhe rritjen cilesore te ketij arsimi ne vend. Nje rendesi e vecante i eshte dhene qyteteve me potenciale te medha zhvillimi ekonomik dhe me resurse turistike.