Jonida TashiMinistria e Arsimit publikon zyrtarisht emrat e 346 kandidatëve që u është kryer procesi i ekuivalentimit të diplomës së fituar jashtë vendit edhe në Shqipëri. Më konkretisht bëhet fjalë për aplikantët, për të cilët, procesi i njohjes së diplomës ka përfunduar gjatë muajit prill dhe deri në ditët e para të muajit maj. Gazeta boton sot në mënyrë të plotë listën me emrat e 346 kandidatëve që u është njohur diploma e fituar jashtë nga Ministria e Arsimit. Tashmë, kandidatëve që u është ekuivalentuar diploma e huaj edhe në vendin tonë, duhet të paraqiten pranë Ministrisë së Arsimit, për të tërhequr certifikatën e njohjes.

15 Maj 2010