Fasonet kerkesa qeveriseE marte 19 Shkurt 2013 1657

p styletext-align justifyEDMOND HAXHINASTOTentativat e qeverise per te lehtesuar biznesin ne kushtet e krizes ekonomike permes heqjes se TVSh-se per makinerite dhe pajisjet nuk mund te jene te plota nese nuk merren parasysh propozimet e biznesit brenda kesaj paketep

Per kete arsye dhoma kombetare e veshjeve ka zhvilluar nje takim me ministrin e ekonomise Edmond Haxhinasto ku i ka kerkuar atij qe qeveria te shkurtoje procedurat per marrjen e vertetimit qe sipermarresit te perfitojne nga kjo skeme si dhe perfshirjen ne te edhe te pajisjeve qe merren me kredi por qe nuk rezultojne si pronesi e biznesit por e bankes Diskutimet lidhur me kerkesat e fasoneve jane zhvilluar me pas me dyer te mbyllura por sipas burimeve nga ministria e ekonomise mesohet se ministri do ti mbeshtese keto propozime gjate mbledhjes se keshillit konsultativ te biznesit Edhe paketa fiskale eshte miratuar ne parlament qeveria tashme po ben detajimet te cilat do ti miratoje pas konsultave me grupet e interesit
p p

p