e Premte 5 Shtator 20140809 amp classwp-caption-text Inspektorja e Pergjithshme e Bankes se Shqiperise Elivar GolemibrbrInspektorja e Bankes se Shqiperise ka kundershtuar dje me nje deklarate per shtyp kryetarin e Komisionit te Ekonomise duke theksuar se nuk ka shkelur Kushtetuten Elivar Golemi rendit ne reagimin e saj argumentet se pse nuk u paraqit ne Komision edhe ne diten e dyte te thirrjes Sipas saj edhe pse inspektori zgjidhet nga Kuvendi nuk eshte kusht qe te raportoje prane tij por prane Keshillit Mbikeqyres Fakti qe une emerohem nga Kuvendi nuk do te thote apriori qe duhet te raportoj ne Kuvend apo ndonje komision te tij Ligji per Banken e Shqiperise e percakton qarte qe une raportoj vetem para Keshillit Mbikeqyres te Bankes se Shqiperise neni 54 pika 3 germa b Nuk ka asnje dispozite ligjore qe me percakton raportimin para Kuvendit apo Komisionit ne fjale thuhet ne deklaraten e Golemit Nga ana tjeter ajo citon Kushtetuten dhe pikerisht nenin qe iu referua dje edhe kryetari i Komisionit Erjon Brace per detyrimin e funksionareve dhe drejtuesve per te raportuar ne Kuvend Ajo shprehet se detyrimin e kane drejtuesit dhe jo cdo nepunes ne nje pozicion te caktuar Ne fund Golemi bazon mosparaqitjen e saj ne Komision te zbatimi i ligjit te Bankes se Shqiperise dhe se ka zbatuar detyrimet qe i ngarkohen duke paraqitur edhe raportin ne Kuvend E fundit por jo nga rendesia deklaroj vetedijen time te palekundur dhe besnikerine time ndaj kufijve te detyres qe me imponon neni 54 i ligjit per Banken e Shqiperise Une i sherbej punes me te njejten devotshmeri dhe integritet sic u sherbej parimeve te drejta dhe vlerave per te cilat aspirojme ne te gjithe mbyll inspektorja Elivar Golemi reagimin e saj Gjate paradites ajo i dergoi Komisionit edhe shkresen e dyte te refuzimit per paraqitje ne Komision

br


tweet