PRISHTINë- Ministri i Pun¸ve t¸ Jashtme të Kosvës, Skender Hyseni gjatë një takimi u përsëriti thirrjen ambasador¸ve të shteteve t¸ Komunitetit t¸ Karaibeve (CARICOM), t¸ akredituar n¸ Uashington D.C për njohjen e shtetit më të ri në Europë. Burime të ministrisë së Jashtme të Kosovës bëjnë të ditur se i ndodhur në Uashington DC (SHBA), ministri Hyseni prezantoi dhe argumentoi nevoj¸n e aktit t¸ njohjes s¸ shtetit t¸ Kosov¸s, ndërsa u njoftua nga disa ambasadorë se, shtetet e tyre jan¸ duke e shqyrtuar njohjen. Ministri Hyseni foli p¸r kontekstin specifik kur u krijua shteti i Kosov¸s, që nga shp¸rb¸rja e dhunshme dhe jo-konsensuale e ish-Jugosllavis¸, shkeljet masive t¸ t¸ drejtave t¸ njeriut dhe lirive themelore, deri tek nd¸rhyrja e NATO-s, administrimi nd¸rkomb¸tar i Kosov¸s dhe negociatat p¸r statusin. Burimet thanë se gjithashtu Hyseni u bëri një ekspoze ambasador¸ve të shteteve t¸ Komunitetit t¸ Karaibeve (CARICOM) arritjet e Republik¸s s¸ Kosov¸s q¸ nga shpallja e pavar¸sis¸, konsolidimin e m¸tejm¸ t¸ shtetit t¸ ri n¸ planin e brendsh¸m dhe nd¸rkomb¸tar, njohjet e reja, an¸tar¸simin n¸ organizma t¸ ndrysh¸m nd¸rkomb¸tarë, etj. (d.b/BalkanWeb)