Papunësia mbetet problemi kryesor i shqiptarëve,ndërkombëtarët dhe INSTAT me shifra të ndryshme


Papunësia mbetet problemi kryesor në vend, ndërsa qeveria jo vetëm që mbetet e pafuqishme për ta zbutur burimin kryesor të varfërisë por nga ana tjetër nuk ka një shifër të saktë që të shprehë se sa realisht është shifra e të papunëve. Gjatë ditës së djeshme Instituti i Statiskave lajmëroi se ka realizuar një anketë gjatë vitit të kaluar për të provuar se sa qëndron metodika zyrtare e llogaritjes së normës së papunësisë. Sipas rezultati të kësaj ankete, INSTAT ka bërë të ditur se norma e papunësisë ka rezultuar 13.5% ose rreth 185 mijë të papunë.Shkalla e papunësisë sipas anketës është më e lartë në grupmoshat e reja deri në rreth 30 vjeç. Ky tregues, për meshkujt e grupmoshave të reja deri në 29 vjeç është më i lartë krahasimisht me femrat; ndërsa për grupmoshat 35-49 vjeç treguesi është më i lartë për femrat; nga ana tjetër në grupmoshat pas 50 vjeç vihet re një tendencë më e lartë për të kërkuar punë tek meshkujt.


Përplasja me ndërkombëtarët


Për qeverinë e gjithë popullsia që jeton në fshat është e punësuar, pavarësisht se sipas llogarive këto janë edhe zonat nga të cilat ka rrjedhur numri më i madh i emigrantëve. Shifra zyrtare e dhënë nga ana e INSTAT për vitin 2007 në 13.2 përqind, është kundërshtuar nga Agjnsia e Qëndrore e Inteligjensës Amerikane (CIA). Sipas kësaj agjencie dhe institucioneve të tjera nga të cilat ajo ka marrë informacionin, papunësia në shqipëri i kalon 30 përqind. Ndërkombëtarët kanë theksuar për të disatën herë se kjo shifër përdoret vetëm për qëllime politike dhe nuk ka asnjë lidhje me realitetin.