qemal stafa5 maji është dita e dëshorëve në Shqipëri dhe si çdo vit kjo ditë shoqërohet nga kremtime, ceremoni përkujtimore dhe fjalime politike.

Megjithatë, askush nuk kujtohet për t'i vlerësuar me vepra dhe jo me fjalë dëshmorët.

Në foto duket pllakata ku ka rënë dëshmori dhe heroi i kombit Qemal Stafa, në Tiranë.

Kjo pllakë sot është zënë nga një treg ambulant atletesh e këpucësh.

Komentet e tjera janë të tepërta.