Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi dje per strukturen e buletinit te zgjedhjeve per Kuvendin e Shqiperise 2009. Anetaret e komisionit shqyrtuan projekt vendimin e ketij buletini ku perfshihen edhe sugjerimet per pika te ndryshme te proçesit zhgjedhor.
Nje nga anetaret si dhe perfaqesues ligjor i Partise Demokratike kerkoi perfshirjen ne kete buletin edhe te te gjithe emrave te anetareve te KZAZ-ve, por ashtu edhe te gjithe listes emerore te kandidateve per deputet.
Propozimi u hodh poshte me 5 vota kunder, ndersa projektvendimi u miratua ne teresi per dergese ne Kuvendin e Shqiperise.