08/01/2005  “Kështu organizuam operacionet për 9 janarin”