brbrKosova eshte anetare me te drejta te plota ne Komitetin Olimpik Nderkombetar Vendimi unanim u morr gjate kongresit te mbajtur ne Monako Duke komentuar Kosova eshte nje vend sportdashes me nje strukture reale te sportit me 34 federata 8 nga te cilat jane te pranuara nderkombetarisht me status te plote dhe 4 me status te pjesshem tha anetari i bordit Pierre Miro Ne tetor te ketij viti bordi ekzekutiv i komitetit olimpik nderkombetar  kishte marre vendim per njohjen e perkohshme te komitetit olimpik te Kosoves dhe kishte propozuar njohjen e plote te tijbrbr
brbrbrbr
brbrbrbr
brbrbrbr
br