KUR ”Prishtina” njofton të gjithë konsumatorët që jetojnë përgjatë rrugës ” Ilaz Kodra” në afërsi të KEDS-it/KEK-ut, se nesër e diel, 23 gusht 2015, do të kenë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijshëm, duke filluar nga ora 09:00-16:00.
Shkak i kësaj ndërprerje uji është sanimi i një defekti teknik në gypin që furnizon rrugën e lartcekur me ujë të pijshëm, nga ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të KUR”Prishtina” sh.a. Falënderojmë konsumatorët për mirëkuptim deri në sanimin e defektit!

AdPlatformZone = {id: "549fcab82",format: "410x0"};