Në një artikull për Shqipërinë të sponsorizuar nga Shoqata Daneze për Gazetari Investigative, thuhet se zyrtarët shqiptarë rezulton se përdorin influencën e postit që mbajnë për të vendosur marrëdhënie preferenciale dhe favorizuese me sistemet bankare.


Ministra, deputetë dhe drejtues të lartë të administratës shtetërore rezultojnë të kenë përfituar kredi me norma shumë të ulëta interesi në raport me ato çka paguajnë qytetarët e thjeshtë. Nuk u mjaftojnë privilegjet këtyre xhanëm? Duhen edhe të tilla masa lehtësuese apo marrëveshjeve direkte preferenciale?