Yvo de Boer, pergjegjesi i OKB-se per ndryshimet klimaterike deklaroi se 55 kombe u zotuan per reskpetimin e marreveshjes se Kopenhagenit.
Sipas de Boer, reduktimi ne masen e 78 perqindshit te gazit sere ne atmosfere u mor persiper edhe nga Kina dhe SHBA, dy ndoteset me te medha ne bote.Marreveshja e arritur ne Kopenhagen ne dhjetorin e vitit 2009 parashikon reduktimin ne masen e 78 perqindeshit te efekteve sere deri ne vitin 2020.