Në Kinë është organizuar një klasë yoge me gra shtatzëna dhe kanë marrë pjesë rreth 505 gra të cilat ishin  mbi 12 javëshe shtatzëna, duke hyrë në librin e rekordeve Gunness.


Vitin e kaluar ky rekord u shënua me vetëm 423 gra shtatzëna pjesmarrëse në yoga.