SARANDE- Drejtoria e Ujesjelles-Kanalizime ne Sarande ka pajisur dje te gjithe punonjesit e ndermarrjes, me policen e sigurimit te jetes nga aksidentet ne pune. Pas dhenies se uniformave dhe pajisjeve te domosdoshme per lehtesimin e proceseve ne pune, ishte radha e sigurimit te punetoreve nga aksidentet. Nisma e drejtorise eshte vleresuar si nje risi dhe ne kete police sigurimi parashikohen edhe rastet e semundjeve te punetoreve. Puna e veshtire ne kete sektor shkakton edhe mungese te aftesive, ndersa kompania e sigurimeve do te marre persiper kurimin e punetoreve. Pagesat fillestare per keto veprime jane vetem 700 leke per person. Kjo mase perkoi me mbylljen e sezonit turistik, ku Drejtoria e Ujesjellesit ka perballuar nje volum te madh pune per te siguruar ujin e pijshem. Ne Sarande mbetet problem, shifra e ulet e abonenteve qe shlyejne detyrimet ne institucion.


B. B.