Ne Shqiperi problemet e pronesise vazhdojne te shkaktojne numrin me te madh te konflikteve qe ne jo pak raste perfundojne me perdorim te dhunes. Ne zonen Veriore  te Shqiperise me te perhapura jane konfliktet e pronesise per token bujqesore kullotat apo siperfaqet pyjore kjo edhe per shkak te mungeses se dokumentacionit ligjor per pronesine. Perfaqesues te njesive vendore pohojne se ne jo pak raste konfliktet e pronesise zgjidhen ne rruge kanunore.