Nesër fillon aplikimi për Lotarinë Amerikane. Lotaria Amerikanë fton sërish shqiptarët të aplikojnë për të fituar mundësinë të punojnë e jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.


Ambasada Amerikane sjell në uebsajtin e saj udhëzimet se ku dhe me cfarë dokumentesh duhet të paraqiten shqiptarët.


Dy rregulla qe duhet te keni parasysh:

Mos përdorni fotografinë që përdorët vitin e kaluar në DV-2017 dhe

hiqini syzet kur të dilni në fotografi për lotarinë, sepse do të skualifikoheni automatikisht.


Regjistrimi elektronik për lotarinë DV-2017 do të fillojë të enjten, më 4 tetor 2016 në orën 12:00 mesditë, Ora Ditore Lindore (EDT) (GMT-4) dhe do të mbyllet të martën, më 7 nëntor 2016, në orën 12:00 Ora Standarte Lindore (EST)(GMT-5).


Ambasada sqaron edhe përgatitjet për intervistë.


Të përzgjedhurit e Lotarisë duhet të përpiqen ti dërgojnë dokumentet në Seksionin Konsullor mbi dy javë përpara datës së tyre të takimit. Nëse ju nuk e keni marrë akoma Garancinë Financiare dhe taksat nga sponsori në SHBA, ju mund ti sillni ato së bashku me vizitën mjekësore në ditën e intervistës. Dështimi për të siguruar qoftë edhe një nga dokumentet e kërkuara do të rezultojë në moskryerjen e intervistës në ditën e caktuar dhe vonesa të gjata, thuhet në njoftim.


Shqiptarja.com sjell dokumentacionin e plote

Regjistrimi elektronik për lotarinë DV-2017 do të fillojë të enjten, më 4 tetor 2016 në orën 12:00 mesditë, Ora Ditore Lindore (EDT) (GMT-4) dhe do të mbyllet të martën, më 7 nëntor 2016, në orën 12:00 Ora Standarte Lindore (EST)(GMT-5).


 *DV 2018 udhëzimet (eng)

 *DV 2018 udhëzimet (alb)


DV 2017 Kontrolli i Statusit të Regjistrimit


Për informacion rreth kontrollit të statusit të të regjistruarve për DV-2017, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të  Programit të Vizave të Shumëllojshmërisë.


Njoftim: Për të përzgjedhurit e programit DV-2017, duhet të plotësojnë formularin elektronik DS-260 sapo të kenë marrë vesh që janë të përzgjedhur. Vonesa në dorëzimin e DS-260 rezulton në vonesë në caktimin e datës së intervistës nga Qendra Konsullore Kentucky. Formulari DS-260 gjendet në faqen e internetit të  Qendrës së Aplikimeve Elektronike Konsullore.


Të Përzgjedhurit e Vizave të Lotarisë Përgatitja për intervistën


Në qoftëse jeni i përzgjedhur ju duhet të lexoni udhëzimet e mëposhtëme se si të pëgatiteni për intervistën:


 *Udhëzimet për Përgatitjen për Vizë për të Përzgjedhurit e Vizave të Lotarisë


Kujdes Nga Mashtrimi


Mesazhe Mashtrimi që i Dërgohen Fituesve: Nëse ju keni marrë një postë elektronike (e-mail) që ju njofton se aplikimi juaj për programin e Lotarisë Amerikane ishte fitues dhe në mënyrë që të vazhdoni me aplikimin tuaj ju duhet të dërgoni një shumë të hollash (para) në emër të një personi, ju jeni viktimë e një mashtrimi. Vitet e shkuara, aplikantët fitues njoftoheshin nga Departamenti i Shtetit, Qendra Konsullore në Kentucky (QKK) me anë të postës, JO me e-mail dhe të përzgjedhurve u jepeshin udhëzimet se si të vazhdonin në hapat e mëtejshëm të procesit.  QKK-ja nuk ju kërkon juve tu dërgoni para (të holla) atyre, apo ndonjë Ambasade tjetër të Steteve të Bashkuara të Amerikës (SH.B.A.) me postë apo nëpërmjet shërbimeve si Western Union.


Për ata që kanë aplikuar për DV-2017, njoftimi zyrtar i përzgjedhjes do të kryhet drejtpërdrejt nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Aplikimit (Entry Status Check), i cili do të jetë në përdorim duke filluar nga data 5 maj 2016, në faqen e Internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Byrosë së Çështjeve Konsullore Aplikimi Elektronik për Vizat e Shumëllojshmërisë. Kjo është e vetmja mënyrë me të cilën ju do të merrni njoftim të statusit të aplikimit tuaj.  Nëse ju merrni një njoftim me anë të postës elektronike apo me postë rreth përzgjedhjes suaj në lotarinë E-DV, duhet të dini që ky njoftim nuk është i ligjshëm.  Vetëm pasi ju të jeni përzgjedhur, pasi tu jeni përgjigjur udhëzimeve të njoftimit të mundësuar për ju nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Aplikimit, si dhe pasi të ketë filluar procesimi i rastit tuaj, vetëm atëherë ju mund të merrni në vazhdim e-maile komunikimi nga QKK-ja që ju njofton juve të shikoni Kontrollin e Statusit të Aplikimit për informacione të reja rreth aplikimit tuaj.  QKK-ja nuk do tju kërkojë juve tu dërgoni para atyre, kësaj Ambasade, apo ndonjë Ambasade tjetër të SH.B.A.-së me postë, apo shërbime të tilla si Western Union.  Nëse ju merrni një e-mail që ju duket të jetë një njoftim mashtrimi me Lotarinë DV, ne ju kërkojmë që ju ta dërgoni atë e-mail në adresën tonë të postës elektronike TiranaUSConsulate@state.gov.


Lutemi të kontrolloni  Paralajmërimin e Departamentit të Shtetit  dhe  Paralamërimin e Komisionit Federal të Tregtisë mbi mashtrimet me Lotarinë DV.


Adresat Mashtruese të Internetit: Disa adresa interneti mund të tentojnë tju çorientojnë duke ju bërë të mendoni që ato janë adresat zyrtare të internetit për Lotarinë e Vizave të Shumëllojshmërisë.  Ato mund të tentojnë tju kërkojnë të paguani për shërbime si formulari dhe informacionet, të cilat janë falas në adresat e internetit të Departamentit të Shtetit dhe të Ambasadave.  Disa shoqëri kërkojnë pagesa për të plotësuar formularin e aplikimit për Lotarinë e Vizave të Shumëllojshmërisë.  Nuk ka asnjë pagesë për të plotësuar formularin e aplikimit elektronik për Vizën e Shumëllojshmërisë. Fituesit do të njoftohen VETËM nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Aplikimit duke filluar nga data 5 maj 2016, në faqen e Internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Byrosë së Çështjeve Konsullore  Aplikimi Elektronik për Vizat e Shumëllojshmërisë


dhe nuk është e nevojshme përdorimi i ndihmësve për të aplikuar për Vizën e Lotarisë.


Mbani mend, vetëm aplikantët e përzgjedhur njoftohen nga Departamenti i Shtetit, Qendra Konsullore në Kentucky (QKK). Asnjë organizatë tjetër apo kompani private nuk është e autorizuar nga Departamenti i Shtetit për të njoftuar aplikatët e DV-së për përzgjedhjen e aplikimit të tyre si fitues, apo të hapave të mëtejshëm në procesimin e aplikimit për vizë.


Kriteret Kualifikuese mbi Arsimimin dhe Punësimin


Të gjithë aplikantët e lotarisë së Vizave të Shumëllojshmërisë (DV) këshillohen të shqyrtojnë udhëzimet mbi kriteret e kualifikimit të arsimimit dhe punësimit para se të aplikojnë.  Aplikanti kryesor (ai që është përzgjedhur në bazë të numrit të aplikimit) duhet të ketë arsimim apo punësim të kualifikueshëm me qëllim që të kualifikohet për një vizë të programit të lotarisë së DV-së.


Arsimimi: Aplikantët duhet të kenë mbaruar arsimin e mesëm me kohë të plotë që është i barasvlefshëm me arsimimin në të paktën një shkollë të mesme amerikane (4 vjeçare, me kohë të plotë, arsim i përgjithshëm). Diplomat e shkollës së mesme gjimnaz me kohë të plotë kualifikohen për lotarinë. Shkollat e mesme profesionale me kohë të plotë mund të kualifikohen nëse ato në thelb përputhen me kërkesat thelbësore të një të arsimi të mesëm me kohë të plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vendimi përfundimtar do të merret nga oficeri konsullor në ditën e intervistës për vizë.


Diplomat e hkollës së mesme me kohë të pjesshme pa shkëputje nga puna, shkollat e natës ose ato me korrespondencë, përfshirë programet pesë vjeçare ose programet e gjata (me kohë të pjeshme, pa shkëputje nga puna, shkollat e natës ose me korrespondencë) nuk kualifikohen për programin e lotarisë.  Edhe nëse ju keni mbaruar një pjesë të shkollës së mesme në sistemin pa shkëputje nga puna dhe pjesën tjetër në sistemin me kohë të plotë, kjo diplomë nuk kualifikohet për programin e lotarisë.


Diplomat universitare kualifikohen për programin e lotarisë së DV-së. 


Punësimi: Aplikantët që nuk përmbushin kriterin e arsimimit, duhet të përmbushin kriterin e përvojës në punë për dy vjet në një profesion që kërkon të paktën dy vjet trajnim apo përvojë brenda një periudhe pesëvjeçare menjëherë para aplikimit.  Vetëm disa profesione specifike kualifikohen për programin e Vizave të Shumëllojshmërisë.


Për tu kualifikuar për një vizë të lotarisë mbi bazën e eksperiencës së punës, ju duhet të keni brenda pesë viteve të fundit dy vjet përvojë në një profesion që është përcaktuar si Zonë  Pune  4 ose 5, e klasifikuar në Përgatitjen Profesionale Specifike (SVP) të vlerës 7.0 ose më lart. Profesionet kualifikuese të DV-së janë të renditura në Bazën e të dhënave të Departamentit të Punës  O*Net Online Database.


DETAJE

LISTA E DOKUMENTACIONIT


Pasi Qendra Konsullore Kentucky (KCC) tju ket njoftuar datn tuaj të takimit pr intervist, ju duhet t prgatisni dokumentet e mposhtme, t regjistroni datën e takimit tuaj dhe ti drgoni dokumentet rreth dy jav prpara intervists n Seksionin Konsullor t Ambasads Amerikane në Tiranë me an t një shrbimi postar t shpejt.


SHËNIM: Ju duhet t bni çdo prpjekje q ti drgoni dokumentet e mëposhtme n Seksionin Konsullor me postë të shpejtë dy jav prpara dats suaj t takimit (duke përfshirë dëftesën origjinale të shkollës së mesme dhe vërtetim notash të lëshuar kohët e fundit e të përkthyer në Anglisht, si dhe diplomën e shkollës së lartë nëse e keni mbaruar). Nse ju nuk e keni marr akoma Garancin Financiare dhe taksat nga sponsori n SHBA, ju mund ti sillni ato s bashku me vizitn mjeksore n ditn e intervists. Dështimi për të siguruar qoft edhe një nga dokumentet e kërkuara më poshtë do të rezultojë në moskryerjen e intervists n ditn e caktuar dhe vonesa t gjata.


Një datë e re interviste do të caktohet vetëm pasi ti keni sjellë të gjitha dokumentet e kërkuara (nse do t ket numra vizash n dispozicion). Vizat në dispozicion të Lotarisë Amerikane (DV) janë subjekt i kufizimeve numerike. Aplikantt e Lotaris t cilt dshirojn t marrin viz duhet t jen t prgatitur q t veprojn me shpejtsi duke i dorzuar t GJITHA dokumentet n ditn e intervists. Nëse një aplikanti Lotarie të DV-2016 nuk i është lëshuar një vizë në muajin në të cilin atij i ishte caktuar intervista nga KCC, vizat e vëna në dispozicion të aplikantëve të Lotarisë, mund të mos jenë të garantuara për ta. Aplikantt q krkojn nga Seksioni Konsullor ricaktim t dats s intervists s tyre n muaj t mvonshm rrezikojn seriozisht shansin pr t marr viz. Gjithashtu, aplikantt q paraqiten n intervist pa i patur t gjitha dokumentet dhe formulart e krkuar dhe q i dorzojn dokumentet e krkuara n nj muaj t mvonshm, mund t prballen me faktin q t mos ket m numra vizash n dispozicion pr ta. Numrat e vizave të Lotarisë DV pr disa rajone dhe shtete mund t mbarojn edhe më prpara afatit të fundit të Programit DV-2016, pra prpara dats 30 Shtator 2016.


Dokumentacioni i Krkuar:

KËTË LISTË:
Vendosni një kryq (X) në kutinë përkatëse për secilin dokument që do të dorzoni. DËFTESA E PJEKURISË (Vetm pr aplikantin kryesor): Aplikanti kryesor duhet të sjellë:

Dëftesën Origjinale të Shkollës së Mesme të përkthyer në anglisht dhe nj fotokopje t saj; ose n munges t dftess s pjekuris, vrtetim notash të përkthyer në anglisht dhe fotokopje t saj, ose vrtetim nga Arkivi i Shtetit të përkthyer në anglisht me lëndët e studiuara dhe fotokopje t saj;


Për dëftesat e pjekurisë të shkollës së mesme të lëshuara përpara vitit 1990: sillni dëftesën origjinale dhe vërtetim notash të lëshuar kohët e fundit të përkthyer në anglisht dhe nj fotokopje t tij; dhe


Nëse keni kryer arsimin e lartë, përveç dëftesës së shkollës së mesme do të sillni edhe Diplomën e Shkollës së Lartë dhe nj fotokopje e saj. Dftesa e Pjekuris (ose Vrtetimi i Notave n munges t dftess s pjekuris) pr aplikant q e kan kryer shkolln e mesme n Shqipri duhet t certifikohet nga Drejtoria Rajonale Arsimore e Rrethit, nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe më pas të legalizohet nga Ministria e Punve t Jashtme e Shqipris. Dëftesa e pjekurisë dhe Vrtetimi i Notave DUHEN prkthyer n anglisht. Sigurohuni q sekretarja e shkolls t prfshij n mnyr korrekte t gjitha lndt q keni studiuar tek vrtetimi i notave. Aplikantt q e kan kryer shkolln jasht Shqipris duhet ta legalizojnë dftesn e pjekuris (ose vrtetimin e notave n munges t saj) sipas procedurave të shtetit prkats dhe ta përkthejnë në anglisht dhe noterizojnë nga një noter publik i licensuar. Aplikantët që e kanë mbaruar shkollën e mesme në Greqi të lexojnë nën paragrafin Dokumente t Lshuara nga Autoritetet Greke për procedurat specifike mbi përkthimin e dokumenteve të marra nga Greqia. Pr detaje mbi edukimin q ju kualifikon, lexoni Pyetje t Shtruara Shpesh tek faqja e internetit t Ambasads Amerikane.


PËRKTHIMI: Nuk ka nevojë për përkthim e noterizim të dokumenteve në gjuhën shqipe të lëshuara nga autoritetet shqiptare. Vetëm dokumentet që nuk janë në gjuhën Shqipe ose Angleze duhet të përkthehen në Anglisht dhe të noterizohen. Prjashtim bjn dëftesa e pjekurisë, vërtetimi i notave dhe vendimet gjyqsore (si p.sh. t divorcit dhe ato q tregojn nj dnim), t cilat DUHEN prkthyer. CERTIFIKATA E LINDJES (për secilin aplikant): 1 (një) certifikatë lindjeje në 6 gjuhë për përdorim jashtë shtetit për secilin aplikant që ka lindur në Shqipëri. Certifikata duhet t lexoj Certifikat Lindjeje, dhe jo Certifikat Personale. Certifikata duhet t ketë statusin civil të tanishëm. Nëse keni lindur jashtë Shqipërisë, duhet certifikatë lindjeje nga shteti ku ka lindur aplikanti, e përkthyer dhe noterizuar, si dhe certifikatë lindjeje nga Shqipëria. Nse keni lindur n Greqi, lexoni paragrafin Dokumente t Lshuara nga Autoritetet Greke rreth procedurs s vuls apostille dhe prkthimit zyrtar.


CERTIFIKATA E MARTESËS (për secilin aplikant): 1 (një) certifikatë martese për secilin aplikant (nse jeni t martuar). Certifikata duhet të përmbajë edhe mbiemrin tuaj para martesës.


VENDIM I GJYKATËS PËR DIVORCIN APO CERTIFIKATË VDEKJEJE: Nëse keni qen t martuar m par, përfshini prova të përfundimit të të gjitha martesave të mëparshme, qoft pr shkak t vdekjes, apo t divorcit (si p.sh. certifikatë vdekje të bashkëshortit/es, vendimi përfundimtar i divorcit i prkthyer në anglisht, etj).


VËRTETIM I GJENDJES GJYQËSORE NGA MINISTRIA E DREJTËSISË: Çdo aplikant mbi moshën 16 vjeç duhet të aplikojë për vërtetimin e Gjendjes Gjyqësore (dëshmi penaliteti) tek Posta Shqiptare. Shënoni Ambasada Amerikane si prgjigje e piks Institucioni pr t cilin krkohet certifikata t formularit t aplikimit pr vrtetimin e gjendjes gjyqsore. Vërtetimi duhet ti përfshijë të gjithë emrat dhe/apo mbiemrat e përdorur, prfshir mbiemrin e vajzris. Vrtetimet e gjendjes gjyqsore t aplikantve pr Viz Amerikane do t drgohen direkt n Zyrn Konsullore t Ambasads Amerikane. Vetm vrtetimet e marra direkt nga Zyra e Gjendjes Gjyqsore do t pranohen; aplikanti nuk mund t paraqes vet vrtetimin e gjendjes gjyqsore. Pr t dshmuar q ju keni aplikuar pr dshmin e penalitetit, duhet t drgoni nj kopje t mandatit t arktimit nga Psta Shqiptare.


Kujdes: Shpesh aplikantt refuzohen vetm se ata nuk kan prfshir t gjith emrat/mbiemrat e prdorur n vrtetim. SHËNIM: Personat q jan dnuar pr nj vepr penale duhet t paraqesin vendimin e gjykats t prkthyer e noterizuar, ku t tregohet dnimi, pavarsisht faktit nse personi sht falur, ka fituar amnistin, apo sht rehabilituar.


VËRTETIM NGA POLICIA E NJË VENDI TË HUAJ: 1 (një) vërtetim nga Policia e një vendi të huaj për personat mbi moshën 16 vjeç, të përkthyer dhe noterizuar në Anglisht, në rastet kur jetoni aktualisht dhe keni më shumë se 6 muaj në atë vend, ose në rastet kur keni jetuar më parë më shumë se një vit. Në rastet kur keni përdorur m shumë se një emër apo mbiemër vërtetimi duhet ti prfshijë të gjithë emrat dhe/apo mbiemrat e përdorur, prfshir mbiemrin e vajzris. Për më tepër informacion, vizitoni faqen e Internetit (në Anglisht) të Departamentit Amerikan të Shtetit Byrosë së Çështjeve Konsullore Dokumentacioni që Aplikanti Duhet të Dërgojë në NVC. Vërtetimi i Policisë Greke: Lexoni paragrafin Dokumente t Lshuara nga Autoritetet Greke për informacion t detajuar. Kujdes: Shpesh aplikantt refuzohen vetm se ata nuk kan prfshir t gjith emrat/mbiemrat e prdorur n vrtetim.


REGJISTRONI DATËN E TAKIMIT DHE DEGËN E DHL-SË: Secili aplikant i vizs, pavarsisht moshs duhet t regjistroj datn e takimit dhe t zgjedh degn e DHL-s ku dëshiron ti dorzohet pasaporta pas prfundimit t rastit tuaj, apo t drgoni dokumente shtes nse do ju krkohet nga Seksioni Konsullor.


Ndiqni këta hapa:

1) krijoni nj llogari tek https://ais.usvisa-info.com/sq-al/iv,

2) zgjidhni Unë kam një datë takimi për intervistë në Konsullatë nga Qendra Kombëtare e Vizave (NVC), Qendra Konsullore në Kentucky (KCC) ose Seksioni Konsullor dhe jam udhëzuar që të regjistroj takimin tim në këtë faqe interneti, pastaj

3) regjistrohuni me të dhënat tuaja.

Më pas 4) zgjidhni Duhet të regjistroj një takim për vizë imigruese që NUK është për vizë K (të fejuari, bashkëshorti, fëmije).

5) Vendosni të dhënat e kërkuara dhe numrin e çështjes tuaj* dhe më pas

6) zgjidhni Vazhdo (me ngjyrë të gjelbër).

7) Vazhdoni me regjistrimin e korrierit të DHL-së.

8) Vazhdoni me Përfundoni regjistrimin tuaj.

9) Printoni fletën me titull Udhëzime dhe dërgojeni së bashku me dokumentet e tjera. Viza juaj nuk do të lëshohet nse nuk e sillni kt dokument n Seksionin Konsullor. *Nëse gjatë regjistrimit tuaj ju merrni një mesazh të tillë: Numri i çështjes për vizë emigruese që është dhënë nuk është gati për të caktuar një takim, lutemi prisni edhe disa ditë derisa rasti juaj të jetë ngarkuar elektronikisht në faqen e internetit më sipër. Zakonisht kjo ndodh pasi aplikanti e merr njoftimin me datën e takimit për intervistë disa ditë më përpara se dosja juaj elektronike të vijë në Seksionin Konsullor. Rrallëherë ndodh edhe që numri i çështjes suaj të jetë futur në sistem pa zerot, p.sh.: në vend të 2017EU0001234 të jetë 2017EU1234 dhe për këtë shkak ju jep mesazhin e mësipërm. Ndaj, provoni edhe këtë mundësi duke hequr zerot. Provoni të regjistroheni përsëri pas disa ditësh, por sigurohuni që të jeni regjistruar përpara datës suaj të takimit. FOTOGRAFIA: Pavarsisht nga mosha, t gjith aplikantt e vizave emigruese pr n SHBA, duhet t paraqesin dy fotografi me ngjyra, t paprpunuara me programe kompjuterike, me prmasa 5 cm x 5 cm, me sfond t bardh. Shkruani emër, mbiemër e numrin e rastit nga prapa fotografisë. Fotografia duhet t ket nj pamje frontale, me kokn n qendr t fotografis. Për më shumë detaje, vizitoni faqen e Internetit (në Anglisht) të Departamentit Amerikan të Shtetit Byrosë së Çështjeve Konsullore Kërkesat e Fotografisë. Në qoftë se kërkesat nuk plotësohen, fotografia nuk do të pranohet. Fotografia duhet t jet nxjerr gjasht muajt e fundit. VËRTETIM USHTARAK: 1 (një) vërtetim ushtarak për aplikantët meshkuj që kanë lindur para vitit 1990, pavarsisht nse e keni kryer apo jo shrbimin ushtarak; si dhe pr aplikantet femra q kan kryer shrbim t mparshm ushtarak. Aplikoni tek Posta Shqiptare.


DOKUMENTE TË TJERA CIVILE: 1. Vendime t lshuara nga autoriteti shtetror prgjegjs n lidhje me ndryshimin e emrit/mbiemrit, moshs, birsimit, apo rasteve t ngjashme. 2. Certifikatë origjinale të lindjes nga vendi i huaj, i përkthyer e noterizuar. Nse keni lindur n Greqi, lexoni paragrafin Dokumente t Lshuara nga Autoritetet Greke për informacion t detajuar.

FOTOKOPJA E PASAPORTËS: Nj fotokopje e faqes me t dhnat biometrike, pavarsisht moshs. Pasaporta e aplikantit duhet t jet e vlefshme pr udhtim dhe duhet t ket t paktn nj vit vlefshmri prtej dats s lshimit t vizs. Ju duhet t paraqisni pasaportn tuaj n datn e intervists. Pasaporta duhet t prmbaj emrin e mbiemrin tuaj t prditsuar (p.sh.: pr rastet e aplikanteve t sapomartuara).

PROVA TË MBËSHTETJES FINANCIARE NGA SPONSORI NË SHBA: Formulari I-134 (Affidavit of Support) Një garanci financiare origjinale (jo fotokopje as me e-mail) nga qytetari amerikan apo me green card. Vini re: pika 11 e formularit duhet plotësuar: I intend to make specific contributions Ky dokument nuk duhet t jet m i vjetr se 12 muaj kur t paraqitet n ditn e intervists, Fotokopje të pasaportës amerikane të sponsorit, t certifikats s natyralizimit, ose fotokopje të kartës së rezidentit të përhershëm të ligjshëm, Vërtetim punësimi të lëshuar kohët e fundit, i cili t prmbaj informacion se pr sa koh keni qen t punsuar dhe rrogn tuaj, Taksat e vitit të fundit (Formulari 1040), ose një transkript apo kopje të taksave të marrë direkt nga Shërbimi i Brendshëm i të Ardhurave. Formularët W-2 të vitit të fundit për të gjitha punët, Nse sponsori sht i martuar, edhe bashkshortja e tij duhet t dorzoj Formularin I-134 t firmosur (origjinal, jo fotokopje, as me e-mail) shoqëruar me fotokopje të pasaportës amerikane të sponsorit, t certifikats s natyralizimit, ose fotokopje të kartës së rezidentit të përhershëm të ligjshëm. Sigurohuni që të ardhurat e sponsorit të jenë mbi 100 prqind t nivelit t varfërisë (poverty guideline), që vendoset çdo vit nga Departamenti Amerikan i Shërbimeve të Shëndetit dhe Njeriut, përndryshe ju duhet të gjeni një sponsor tjetër. Kujdes: shpesh aplikantt refuzohen për këtë arsye, gjë që mund të çojë në humbjen e numrit të vizës të vënë në dispozicion për ju në atë muaj nga KCC-ja.

DOKUMENTE TË LËSHUARA NGA AUTORITETET GREKE:

Dëftesa e shkollës së mesme, certifikata e lindjes dhe vendimet gjyqësore: duhet të kenë vulën apostille, si dhe të jenë të përkthyera n Anglisht nga Zyra e Përkthimeve e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Greqisë.

Vrtetimi nga policia greke: Aplikantët duhet t aplikojn tek Zyra e e Gjendjes Gjyqësore pr t Huajt (Ipiresia Pinikou Mitroou allodapon), Mesogion 96, 101 79 Athin, Greqi, tel. (+30) 210776-7300, 210776-7185, 210776- 7186, & 210776-7043. Lutemi mos kontaktoni Ambasadën Greke në Tiranë për vërtetimin e policisë greke. Vërtetimi duhet të legalizohet me vulën apostille dhe të jetë i përkthyer n Anglisht nga Zyra e Përkthimeve e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Greqisë.

VIZITA MJEKËSORE: Secili aplikant, pavarsisht moshs, duhet ti nnshtrohet vizits mjeksore, e cila kryhet vetm nga mjekt e autorizuar nga Seksioni Konsullor i Ambasads Amerikane, n Tiran. Ju duhet t shkarkoni e t lexoni me kujdes Udhzimet Mjeksore, ta plotsoni at dhe tia drgoni mjekut t autorizuar formularin e aplikimit pr vizitn mjeksore n formatin excel fiks tre jav prpara dats s intervists (përjashtim bëjnë rastet kur jeni udhëzuar specifikisht nga Seksioni Konsullor të paraqiteni edhe pa datë interviste tek mjeku). Paraqitini mjekut t autorizuar nj kopje t flets s takimit pr viz. Aplikanti sht gjithashtu prgjegjs pr pagesn e tarifs sekzaminimit nga mjekt.


Mos e sillni CD-n e Rrezeve X n Seksionin Konsullor. Lexoni m posht nn Paragrafin Pasi të Keni Marrë Pasaportën dhe Paketën e Vizës t ktij udhzimi n lidhje me CD-n e rrezeve X. Formularin e Vizits Mjeksore mund ta gjeni në faqen e Internetit (në Anglisht) të Departamentit Amerikan të Shtetit Byrosë së Çështjeve Konsullore Përgatitja për Intervistë Vizita Mjekësore. Krkoni pr TIA Tirana dhe ju do t shkarkoni formularin e vizits mjeksore. Shënim: Data e skadimit t vizs suaj do t kushtzohet nga data e skadimit t raportit mjeksor. Formulart mjeksor t klasifikuar si Class B (TB) jan t vlefshme pr 3 muaj nga data q e firmos mjeku. T gjith formulart e tjer t klasifikuar si Nuk ka smundje t dukshme jan t vlefshm pr 6 muaj nga data q e firmos mjeku. Nse rasti juaj kalon pr proces administrativ t mtejshm, apo shqyrtimi i rastit tuaj vonohet pr shkak t dokumenteve q mungojn, raporti mjeksor mund t skadoj prpara se viza t lshohet. N kt rast, juve do ju krkohet t kryeni edhe njher vizitn mjeksore dhe ta drgoni zarfin mjeksor n Seksionin Konsullor prpara se ju t merrni vizn tuaj.

PROVA T LIDHJES SUAJ (për çiftet e sapomartuar): Fakte dhe prova që tregojnë lidhjen tuaj si p.sh. fotografi, korrespondencë, telefonata, q tregojn qartazi aplikantët e vizs; ose prova t tjera që tregojnë lidhjen tuaj përgjatë kohës. USB-të apo DVD-të NUK pranohen dhe do të asgjësohen nëse i dërgoni. SKADIMI I DOKUMENTEVE: Të gjitha dokumentet duhet të jenë marrë nga zyrat përkatëse jo më parë se një vit nga data e intervistës. Prndryshe, rasti juaj do t refuzohet derisa ju t sillni dokumentet e prditsuara.


Mos e sillni CD-n e Rrezeve X n Seksionin Konsullor. Lexoni m posht nn Paragrafin Pasi të Keni Marrë Pasaportën dhe Paketën e Vizës t ktij udhzimi n lidhje me CD-n e rrezeve X. Formularin e Vizits Mjeksore mund ta gjeni në faqen e Internetit (në Anglisht) të Departamentit Amerikan të Shtetit Byrosë së Çështjeve Konsullore Përgatitja për Intervistë Vizita Mjekësore. Krkoni pr TIA Tirana dhe ju do t shkarkoni formularin e vizits mjeksore. Shënim: Data e skadimit t vizs suaj do t kushtzohet nga data e skadimit t raportit mjeksor. Formulart mjeksor t klasifikuar si Class B (TB) jan t vlefshme pr 3 muaj nga data q e firmos mjeku. T gjith formulart e tjer t klasifikuar si Nuk ka smundje t dukshme jan t vlefshm pr 6 muaj nga data q e firmos mjeku. Nse rasti juaj kalon pr proces administrativ t mtejshm, apo shqyrtimi i rastit tuaj vonohet pr shkak t dokumenteve q mungojn, raporti mjeksor mund t skadoj prpara se viza t lshohet. N kt rast, juve do ju krkohet t kryeni edhe njher vizitn mjeksore dhe ta drgoni zarfin mjeksor n Seksionin Konsullor prpara se ju t merrni vizn tuaj.

PROVA T LIDHJES SUAJ (për çiftet e sapomartuar): Fakte dhe prova që tregojnë lidhjen tuaj si p.sh. fotografi, korrespondencë, telefonata, q tregojn qartazi aplikantët e vizs; ose prova t tjera që tregojnë lidhjen tuaj përgjatë kohës. USB-të apo DVD-të NUK pranohen dhe do të asgjësohen nëse i dërgoni.


Rregull i ri: Mos përdorni fotografinë që përdorët vitin e kaluar në DV-2017 dhe hiqini syzet kur të dilni në fotografi për lotarinë, përndryshe ju do të skualifikoheni automatikisht.