Etika profesionale është pjesë e edukimit ligjor. Kështu është shprehur nënkryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Kreshnik Spahiu në konferencën e organizuar nga OSBE-ja dhe KLD-ja për etikën profesionale në gjykata. Sipas Spahiut duhet të ketë rregulla ligjore për sjelljen e gjyqëtarëve. Në këtë konferencë merr pjesë edhe Ambasadoti i OSBE-së në Tiranë Robert Bosch si dhe magjistratët të cilët janë shprehur se KLD-ja ka shpallur revolucion në sistemin gjyqësor.