Ministri i sapoemeruar i Arsimit, Myqerem Tafaj, do ta perfshije gjithe sistemin arsimor ne nje proces reforme.

Zoti Tafaj tha se buxheti per arsimin eshte dyfishuar ndaj egzistojne te gjitha mundesite qe  brenda kater vjetesh te mos kemi  asnje analfabet, te rriten kriteret per te patur statusin e mesuesit, si dhe do te luftohet cdo veprim korruptiv.

Ministri i Arsimit, tha se do te punohet jo vetem per permiresimin e kurrikulave dhe perafrimin e metejshem me ate perendimor, por do te permiresohet infrastuktura arsimore ne gjithe vendin.