Prekë Luce Pashkë Elezi 3/2/1930 Melgush, Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 974 15/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Julia Themistokli Ollga Qirko 13/7/1933 Përmet Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 1700 25/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Shyqyri Sulejman Nadire Ahmetaga 13/3/1925 Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 1287 19/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Muhtar Dilaver Nakshije Pagoni 4/5/1944 Tiranë Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 1377/3 20/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Dilaver Beqir Hidajete Pogoni 4/11/1906 Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 1377 20/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Izedin Muharrem Xhevriko Qalliu 27/5/1944 Fier Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 1603 22/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Tabene Shahin Esma Gjolena 15/2/1890 Berat Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 1007 15/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Prend Nore Dilë Marku 15/9/1912 Kashnjet, Lezhë Dënim Kapital E papërcaktuar 1237 19/2/2008 Shqyrtim në Themel ( i drejtpërdrejtë)

Sefedin Jonus Refiko Shalcanji (Gjegjevica) 7/3/1922 Gjergjevicë Dënim me Burg E papërcaktuar 992 15/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Sefedin Yzeir Hava Berhamaj 17/1/1903 Greshicë, Fier Dënim me Burg E papërcaktuar 1852 26/2/2008 Shqyrtim në Themel ( i drejtpërdrejtë)

Bajram Iliaz Hide Elezaj 20/7/1925 Dibër Dënim me Burg E papërcaktuar 1272 19/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Qazim Ali Nurije Osmani 10/5/1910 Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 8086 22/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Andrea Thoma maria Diamandi 20/7/1917 Pode, Kolonjë Dënim me Burg E papërcaktuar 10532 30/5/2008 Mangësi në Dokumentacion

Paulin Gasper Marije keka 1/1/1915 Shkodër Urdhër nga Hetuesia E papërcaktuar 10575 2/6/2008 Mangësi në Dokumentacion

Teki Haki Hajrie Hoxha 6/11/1937 Krujë Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 8077 22/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Reshat Samit hamide Dushku 10/5/1934 Korçë Dënim me Burg E papërcaktuar 10576 2/6/2008 Mangësi në Dokumentacion

Fran Ndu Mrikë Nocaj 9/8/1943 Gurëz, Krujë Dënim me Burg E papërcaktuar 1690 25/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Fali Dulle Life Murataj 15/9/1899 Zallkalis, Peshkopi Dënim me Burg E papërcaktuar 10577 2/6/2008 Mangësi në Dokumentacion

Drane Gjon Lule Mikaj 20/5/1936 Dukagjin Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 8076 22/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Nikoll Pjetër Drande Mikaj 31/1/1926 Shkodër Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 8075 22/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Enver Elmaz Fridus Meçe 10/1/1911 Kërmishtaj, Lushnjë Dënim Kapital E papërcaktuar 1838 6/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Javer Shaqir Rufane Hoti 7/2/1938 Tiranë Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 8071 22/4/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Ferdinand Agostin Gjyzepina Kakarriqi 12/4/1921 Dobronik Dënim me Burg E papërcaktuar 774 14/2/2008 Shqyrtim në Themel ( i drejtpërdrejtë)

Tajar Muharrem Hurma Çekrezi 7/5/1899 Gramsh Dënim me Burg E papërcaktuar 8083 22/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Pjetër Lekë Mrikë Xhajaj 29/9/1917 Xhaj, Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 1859 26/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Preng Ndue Mrike Doli 3/5/1886 Krujë Dënim me Burg E papërcaktuar 8072 22/4/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Llesh Nikoll Mare Kola 1/7/1907 Mat Dënim me Burg E papërcaktuar 8073 22/4/2008 Shqyrtim ne Themel ( i bashkërenduar)

Heqërem Hasan Dile Hoxha 15/7/1911 Bitinckë, Korçë Dënim me Burg E papërcaktuar 1615 22/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Aladin Sulejman Dudi Kapo 4/12/1947 Vlorë Dënim me Burg E papërcaktuar 8070 22/4/2008 Shqyrtim ne Themel ( i bashkërenduar)

Dedë Vuksan Dile Vuksani 19/5/1919 Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 1832 26/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Paulin Pashuk Lenë Gemi 16/8/1943 Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 920 15/2/2009 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Hasan Refat Shanije Hajnaj 16/2/1920 Progonat, Tepelenë Dënim me Burg E papërcaktuar 948 15/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Ali Refat Hyjrie Duri 23/7/1936 Skrapar Dënim Kapital E papërcaktuar 8067 22/4/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Qazim Osman Myhyrije Iljazi 2/3/1935 Tiranë Dënim me Burg E papërcaktuar 1495 21/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Risto Gjergji Athina Shegani 1/1/1952 Pogradec Dënim me Burg E papërcaktuar 10710 4/6/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Jorgo Vasil Garufo Xhomaka 6/2/1923 Grazhdan, Sarandë Dënim me Burg E papërcaktuar 1383 20/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Nikoll Dod Pretë Smakaj 10/7/1928 Rapshë, Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 1478 21/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejte)

Ded Gjok Dile Vuka 16/5/1910 Mirditë Dënim me Burg E papërcaktuar 8069 22/4/2008 Mangesi ne Dokumentacion

Shemsidin Pajazit Nakije Demaliaj 12/2/1955 Tiranë Dënim me Burg E papërcaktuar 2072 29/2/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Shaqir Mustafa Zene Cullhaj 1/10/1918 Tiranë Dënim me Burg E papërcaktuar 937 15/2/2008 Shqyrtim në Themel ( i drejtpërdrejtë)

Isuf Demir Bekishe Jata 10/9/1901 Kukës Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 8065 22/4/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Azem Belul Nazife Kosova 3/5/1903 Kosovë Dënim me Burg E papërcaktuar 8084 22/4/2008 Shqyrtim në Themel ( i drejtpërdrejtë)

Shaban Halil Naze Dashi 15/4/1913 Librazhd Dënim me Burg E papërcaktuar 8082 22/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Musa Shemo Ballkëze Braho 15/8/1890 Kolonjë Dënim Kapital E papërcaktuar 8081 22/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Arqile Qiric Vangjeli Gostivishti 15/7/1911 Kolonjë Dënim me Burg E papërcaktuar 8080 22/4/2008 Shqyrtim në Themel ( i bashkërenduar)

Mynever Hysen Hajrie Zaimi 14/3/1923 Elbasan Dënim me Burg E papërcaktuar 8078 22/4/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Shaziman Myslim Inxhiko Shkullaku 25/5/1930 Pogradec Dënim me Burg E papërcaktuar 8064 22/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Ilmi Selim Petref Xhaferaj 15/1/1920 Vlorë Dënim me Burg E papërcaktuar 8062 22/4/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Isa Izet Pembe Molla 5/4/1913 Verdovë Dënim me Burg E papërcaktuar 10709 4/6/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Gjenaro Rrok Albine Daberdaku 14/1/1934 Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 10708 4/6/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Tefik Salih Havushe Polovina 1/1/1913 Kuçovë Dënim Kapital E papërcaktuar 8079 22/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Afërdita Rexhep File Vrenozi 25/3/1947 Fier Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 8248 23/4/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Belul Abas Raziko Vrenozi 5/11/1940 Fier Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 8247 23/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Gani Osman Razie Dollani 18/6/1900 Berat Dënim me Burg E papërcaktuar 8246 23/4/2008 Mangësi në Dokumentacion

Ali Bajram Fatime Metalla 1/4/1921 Peqin Dënim me Burg E papërcaktuar 8245 23/4/2008 Shqyrtim në Themel ( i bashkërenduar)7 Gusht 2008