Sot, më datë 18 shtator 2013, Kryeministri Edi Rama drejtoi mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u morën këto vendime:

1- Përcaktimi i fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si dhe Ministrit të Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin.

2- Përcaktimi i Fondit për funksionimin e ministrive të reja.

Kryeministri Edi Rama, gjatë mbledhjes së sotme, u ka kërkuar ministrave paraqitjen brenda një jave të planeve për reformën strukturore në çdo ministri.