Konferenca e përbashkët për prezantimin e planit të ri për kontrollin e dhënies së shërbimeve publike nga institucionet shtetërore:

Zëvendëskryeministri Niko Peleshi:

Kemi vendosur të dalim në këtë komunikim publik së bashku me Ministrin e Drejtësisë, Ministren e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike dhe dy drejtorë të rëndësishëm të agjencive tona, ALUIZNIT dhe ZRPP. Në fakt jo për ndonjë çështje të ditës por për një çështje që është shqetësim dhe preokupim i vazhdueshëm i të gjithë qytetarëve. Konkretisht për shërbimet publike.

Ne jemi të vetëdijshëm që puna jonë e përditshme për të reformuar, për të ndryshuar, për të transformuar, mënyrën sesi sportelet tona i shërbejnë qytetarëve, nuk është një betejë që fitohet në një ditë, është një betejë e vazhdueshme kundër fenomeneve si burokracia, ryshfeti, cilësia jo gjithmonë e kënaqshme e administratës publike të cilat shpesh here krijojnë pastaj dhe hapësira për fenomene të cilave duam tu largohemi gjithnjë e më shumë.

Kemi marrë përmes kanaleve të ndryshme të komunikimit me qytetarët, shumë shqetësime që lidhen pikërisht me sportelet, me shërbimet publike në zyrat tona. Cilësia e shërbimeve, eficenca e shërbimeve, sjellja e shërbimeve publike për sa më pak kohe dhe me sa më pak kosto për qytetarët janë një sfidë e jona dhe një shqetësim i vazhdueshëm i qytetarëve.

Për ta thjeshtuar, cilësia e shërbimeve publike varet nga dy faktorë makro. Një faktor është cilësia e administratës dhe tjetri, janë sistemet e brendshme të punës në institucionet tona.

Ne do të flasim pikërisht për disa element të cilët i kemi në proces dhe që kanë filluar sot të japin rezultate. Shfrytëzojmë këtë mundësi që na krijuat, për të dhënë mesazhe për qytetarët, por dhe për administratën. Qëndrimi ndaj së cilës, apo raporti në vlerësimin ndaj administratës do të ndryshojë rrënjësisht. Jo më kot është ftuar ALUIZNI dhe ZRPP sepse pikërisht në këto zyra kemi instaluar dhe vënë në eficence, sisteme të matjes së performancës së administratës, të bazuara tek rezultatet.

Në qoftë se do ta përmbledhim të gjithë reformën tonë në dy tre fjalë kyçe fjala e parë është modernizimi i shërbimeve, pra modernizimi i sistemeve të brendshme të tyre. Fjala tjetër kyçe është vlerësimi i çdo drejtuesi të administratës, siç do të thuhet edhe më poshtë, jo më nga procesi, apo orët që qëndrojnë në punë, por nga rezultati, sa i ka shërbyer qytetarit, sa kërkesa janë trajtuar, sa nga ato kanë marrë përgjigje etj. Do të marrë fund njëherë e mirë historia e humbjes së dosjeve dhe të aplikimeve të qytetarëve në zyrat tona siç jemi mësuar të ndodhë shpesh.

Kemi një vizion të qartë, kemi një rrugë të përcaktuar, të kthyer në një plan pune, të buxhetuar në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtarë.

Ylli i kësaj rruge është modernizimi, optimizimi i sistemeve tona.

Ministrja e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike Milena Harito:

Jemi të ndërgjegjshëm që jo të gjithë qytetarët e kanë prekur drejtpërdrejt ndryshimin që kemi nisur. Për të pasur një pamje më të qartë dhe konkrete mbi reformën e shërbimeve publike do të rendis disa shembuj të asaj se çfarë kemi bërë.

Që nga shkurti i këtij viti më shumë se 23 mijë vetë Kartën e Shëndetit nuk e kanë marrë nëpër radhët e gjata në sportele, por e kanë printuar direkt nga shtëpia apo zyra e tyre, përmes shërbimit online të e-Albania.

Lejet e ndërtimit, në vite kanë pasur procedura të gjata. Që nga 1 shtatori do të merren vetëm online. Por jo vetëm kaq. Për to do të ketë edhe miratim në heshtje. Pra nëse administrata nuk do të përgjigjet brenda 60 ditësh, që është afati ligjor, leja e ndërtimit quhet e miratuar. Është shumë e rëndësishme, sepse kjo do të vendosë nën presion administratën.

Një shembull tjetër është ZRPP Tiranë, ku kryhen 40% e transaksioneve të shtetit shqiptar në fushën e pasurive të paluajtshme. Kemi rreth 1 vit që në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë kemi ndryshuar krejt sistemin duke krijuar një agjenci të përqendruar të menaxhimit të sporteleve, që është ADISA. Rreth 80 mijë qytetarë kanë konstatuar gjatë kësaj periudhe kohore cilësinë e shërbimit në ZRPP Tiranë.

Të gjitha këto janë pjesë e një plani konkret që ka Qeveria për të modernizuar shërbimet publike dhe që është realizuar deri tani. Po si do të vijojmë më tej?

Brenda muajit shtator do të hapet numri unik 11800 ku të të gjithë qytetarët e interesuar mund të informohen për të gjitha shërbimet që ofrohen në sportele nga shteti.

Në muajin tetor do të hapim për herë të parë qendrën e integruar të shërbimeve publike në Kavajë, ku një sërë shërbimesh si ato të ZRPP, shërbimet e pensioneve, shërbimet e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, apo zyrat e punës do të jenë të gjitha me të njëjtat standard, në të njëjtin vend dhe qytetarët nuk do të kenë më nevojë të shkojnë në disa zyra për të marrë shërbimet.

Pas zyrës së Kavajës do ta shtrijmë këtë reformë në territor në qytetet e Fierit, të Krujës dhe të Gjirokastrës, sipas parashikimit të bërë deri tani. Pra deri në muajt e parë të vitit 2017 do të jenë hapur qendrat në këto qytete.

Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani:

Pak më shumë se sa dy muaj më parë, ka qenë hera e fundit që kemi komunikuar bashkë publikisht, në lidhje me shqetësimet në ZRPP dhe në marrëdhëniet e ZRPP me ALUIZNI-n. Më lejoni të them që në fillimi që në këto dy muaj ka qenë një përpjekje e jashtëzakonshme në zyrat e ZRPP, për tu marrë me një tregues të vetëm. Zbatimi me detyrimin të vendimeve gjyqësore të formë së prerë. Dua ta ndaj me ju këtë të dhënë sot, që kemi absolutisht një tregues pozitiv, sepse sot janë me gishtat e njërës dorë vendimet të cilat janë të pamundura për tu zbatuar, e do ta them pse.

Pra, tregon që kur gjërat duhet të lëvizin, lëvizin. Tani, jemi në një situatë kur nuk duhet të merremi me vlerësime subjektive për njerëzit. Sepse dhe njerëzit që punojnë në administratën publike janë njerëz prej miushi dhe gjaku, shqiptarë, jetojnë në Shqipërinë tonë të përbashkët, me të njëjtat vështirësi që jetojmë të gjithë, pavarësisht perceptimit që keni për ta. Atëherë, për të shmangur çdo lloj subjektivizmi, vendosëm të gjykojmë dhe të vlerësojmë punën e secilit duke u nisur nga përgjigja e këtyre pyetjeve.

1. Sa shpejtë, mirë dhe në mënyrë transparente e pret aplikimin punonjësi apo drejtuesi i ZRPP?

2. Sa i respekton afatet e vendosura për trajtimin e kësaj çështjeje? Pra aplikimi ka një datë hyrje në protokollin e ZRPP dhe sigurisht ka dhe një datë dalje. E kjo është një mënyrë për ta vlerësuar.

3. Sa i lartë është niveli i burokracisë, siç tha dhe Zëvendëskryeministri. Pra, ta them pak më shqip. Sa kohë i dihet dokumentacionit të qarkullojë brenda zyrës, pra sa shpejt ose sa vonë, e kjo quhet burokraci, që qytetari në fund të ditës të ketë një përgjigje.

4. Si bashkëpunon zyra vendore e Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme, me institucionet e tjera. E këtu dua të ndalem vetëm pak sekonda. ZRPP është magazinë dokumentesh. Në ZRPP nuk jepen prona, as nuk hiqen prona. Por thjesht regjistrohet një fakt juridik që është prodhuar diku tjetër. Që mund të jetë zyra e ALUIZNI-t, zyra e Gjyqtarit, Zyra e Kthimit apo kompensimit të pronave, apo zyra e Bashkisë e kështu me radhë. E të gjithë këto dokumente vijnë e përplasin në hallkë fundore tek ZRPP. E për fat të keq, nganjëherë duke qenë se nuk ka pasur mundësi qytetari apo kushdo që gjykon, të vlerësojë ecurinë e këtij dokumenti aty ku është prodhuar, përplaset në ZRPP. E kjo është një mënyrë e re që ne duhet ta vlerësojmë.

5. Si është niveli i kënaqshmërisë nga pikëpamja e opinionit publik. Pra sa njerëz ankohen për një ZRPP të caktuar. Të gjithë këto përgjigje të këtyre pyetjeve, në mënyrë kumulative, jo në mënyrë ekskluzive na çojnë në një konkluzion se sa i zoti apo i pazoti është drejtuesi i zyrës vendore të regjistrimit të pasurisë. Sigurisht kjo është punë e përditshme e krye regjistruesit, por insistuam që të kishim disa tregues me qëllim që të mos i biem në qafë askujt për sa i takon apo për sa nuk i takon.

Tani unë kam disa konstatime të mijat si ministër, të cilat sigurisht e ndjej veten përgjegjës për ti çuar deri në fund si angazhime zyrtare. E them zyrtare, për të përjashtuar çdo lloj ndikimi, si të doni ju, qoftë dhe politik. E kam thënë troç dhe vazhdoj ta përsëris. Për të gjithë drejtuesit e Zyrave të regjistrimit të pasurive, as Edi Rama, as Ilir Meta nuk më kanë dhënë ndonjë mesazh apo mesazh tjetër që të mbroj askënd. Përkundrazi, kriteri i fortë dhe i rreptë do jetë ligji dhe asgjë tjetër. Tani më lejoni të them se çfarë kërkoj ekstra.

Para se të bëj ato konstatimet dua të them që sigurisht që bashkë me kryeregjistruesin, pasi ti jetë përgjigjur mirë këtyre pyetjeve, do ti hyjmë dhe masave disiplinore, pra askush nuk është i mbrojtur nga këto. Pro ndërkohë, për qytetarët që na kanë shkruar, në portalet që ne kemi anonçuar në Kryeministri, në Facebook, të ZRPP, në ministrinë e drejtësisë, në ZRPP dua të them këtë gjë:

1. Deri në fund të vitit për të gjithë drejtuesit e ZRPP nuk dua të dëgjojmë më asnjë aplikim të pa trajtuar që do të thotë qytetari që ka paraqitur një aplikim te ADISA apo ku do tjetër apo në zyrën e ZRPP, ZRPP ka detyrën ta trajtoje, jo ta lërë mënjanë dhe të thotë që, apo të mos thotë asgjë, në fund të vitit kjo shifër e aplikimeve të pa trajtuara e duam të jetë 0. N.q.s. është një, është i ikur nga puna automatikisht ai apo ajo drejtues vendore e ZRPP

2. E tha Zëvendëskryeministri më lejoni ta përsëri. Nuk pranojmë më, qoftë për shaka, teorinë që na humbkan dokumentet në zyrat e shtetit. Sa për informacion mund t'ju them që kushdo qytetar apo institucion që aplikon në ZRPP, ZRPP e regjistron automatikisht në sistem elektronik, i skanon dokumentat, edhe sikur të humbi kjo copë letër është në sistemin elektronik gjithçka. Mund të kemi nevojë për dokumente shtesë, është temë tjetër po nuk është e vërtetë që dokumentet humbin në zyrën e shtetit. Kudo që dëgjohet ky argument, kushdo që e dëgjon këtë argument është i lutur ta denoncojë sepse është automatikisht i kallëzuar për ndjekje penale. Automatikisht, asnjë tolerancë në këtë pikë sepse është turpi dhe faqja e zezë që e përdor këtë argument sepse nuk ka arsye ta përdori.

3. Marrëdhëniet me ALUZNI-n. Cilido qytetar i Republikës së Shqipërisë që ka marrë nga ALUIZNI një leje legalizimi do të regjistrohet automatikisht në ZRPP. Nuk ka asnjë arsye pse të mos regjistrohet. Kërkesa për informacion shtesë nuk duhet ti shkojë më qytetarit por mund ti shkojë ALUIZNI. Qytetarit duhet t'i jepet në postë siç është procedura normale certifikata e pronësisë ta gëzojë me shëndet me gjithë familje me gjithë të dashurit e tij apo saj. Ky është standard që nuk e toleroj më nëse nuk ndodh kështu siç po e anonçojmë.

Së fundmi kam një thirrje për të gjithë gjyqtarët e Republikës së Shqipërisë, të cilët gjykojnë mosmarrëveshje e pronësisë. Nuk duhet të lëshojnë asnjë vendim gjykatë i cili nuk është ose të jetë palë zyra vendore e pasurisë në gjyq ose minimalisht duhet që të verifikojë statusin ligjor të pronës. Sepse çfarë na ndodh, lëshohet vendime gjykatash dhe kur vijnë për tu regjistruar në ZRPP prona është e zënë, sepse dikush tjetër ka kryer një transaksion e cila është e ligjshme, dhe kjo krijon atë te famshmen mbivendosje dhe pastaj na e vështirëson situatën e përgjithshme. Prandaj e kam këshillë dhe sugjerim, do ta bëj edhe qarkore me shkrim për të gjithë qytetarët që shkojnë në derën e gjyqit, për të gjithë qytetarët gjithashtu që japin vendime që kanë të bëjnë me çështjet e pronave duhet të sigurohen që kanë marrë informacionin më të fundit nga ZRPP pastaj të lëshojnë vendimin. Këto janë katër mesazhet që unë doja të jepja fare shkurt në lidhje më këtë çështje sigurisht duke përsëritur edhe një herë bashkë me krye regjistruesin siç na ngarkon ligji duhet ti përgjigjemi të gjithë këtyre pyetjeve që tregojnë për performancën e secilit dhe nëse do të kemi konkluzione për ndërmarrje masash disiplinore sigurisht që do ti njoftojmë në kohë.

NIKO: Ky është në fakt vetëm fillimi i një serie komunikimesh publike që ne kemi vendosur me ndihmën tuaj të realizojmë me publikun. Të fokusuar te shërbimet publikë, do t'ju lutesha që pyetjet të jenë të fokusuar të shërbimet kryesore që po prezantohen sot pra që kanë lidhje me legalizimet dhe me regjistrimet e pronave ne ZRPP, më tej sëbashku me ministren Harito dhe me ministrat relevant në mënyrë që të japim dhe të marrim me publikun përmes jush informacioni dhe opinione lidhur me punën tonë të vazhdueshme dhe me sfidën tonë të përbashkët për të modernizuar shërbimet publike. Është një punë që nuk fillon sot, shumë është bërë në fakt në atë që nuk duket, në arkitekturën e sistemeve tona të shërbimeve publike dhe në strukturën e tyre. Mbi 20 milionë euro deri tani në këto 3 vite janë investuar vetëm për dixhitalizimin. Kjo nuk është një gjë që duket edhe preket nga publiku por është parakushti për të na sjellë këtu ku tha ministri, në një bashkëpunim apo një mundësim të regjistrimin të lejeve të ALUIZNI-t shumë shpejt, menjëherë në ZRPP. Kjo është bërë e mundur për një arsye të caktuar veç të tjerash. Kemi vendosur që nga viti kaluar unifikim e 2 hartave. Problemi shumë i madh dhe më i madh i gjithë çështjeve që lidhet me pronat ka qënë mungesa e një harte të unifikuar. Institucione të ndryshme që merren me pronat si ZRPP, Agjencia e kthimit dhe kompensimit të pronave, ALUZINI etj kanë punuar në të kaluar me harta të ndryshme. Tani kemi një hartë të unifikuar dhe kjo e bën më të thjeshtë që një leje legalizimi e lëshuar nga ALUIZNI të regjistrohet më shpejt nga ZRPP.